مجموعـه اقامتی ، تــوریستـی و پذیـرایـی صدف
آدرس:مـــازندران/محمودآبــاد/خیابــان شهیـــد ناطق نـــوری (خیـــابــــان آزادی)/دریـــــای28
تلفن رزرواسیون: 44748383   - 011

تماس با مجموعـه اقامتی تــوریستـی، پذیـرایـی صــدف

هتل صــدف

آدرس:مـــازندران/محمودآبــاد/خیابــان شهیـــد ناطق نـــوری (خیـــابــــان آزادی)/دریـــــای28

تلفن رزرواسیون: 44748383   - 011

فکس: 44732062 - 011                                      E-mail: info@hotel-sadaf.ir